Gdy odmawiasz wstępu kontrolerowi, sąd może postanowić inaczej [22.08.2023]

Chociaż opłata abonamentu RTV jest obowiązkiem prawnym w Polsce, wielu ludzi decyduje się na jej unikanie. Jednakże jest to decyzja obarczona ryzykiem, gdyż kontrolerzy z Poczty Polskiej mają prawo weryfikować regularność opłat.

Fot. Pixabay

Mieszkańcy Polski posiadający telewizor lub radio są zgodnie z przepisami prawnymi zobowiązani do opłacania abonamentu RTV. Niemniej jednak, wielu z nich pomija ten wymóg.

Poczta Polska regularnie deleguje swoich kontrolerów do sprawdzania opłacalności abonamentu. Często mylnie są oni kojarzeni z listonoszami, choć to specjaliści w tej materii. Chociaż z prawnego punktu widzenia powinniśmy umożliwić kontrolerowi przeprowadzenie kontroli, nie jest to konieczne. Ważne jest, by kontroler jasno przedstawił cel swojej wizyty przed wstępem do mieszkania. W przeciwnym razie kontrola jest niewłaściwa.

Jeśli zdecydujemy się na wpuśczenie kontrolera i ten dopełni wszystkich formalności, trudno jest się wycofać. Kontrolerzy mają uprawnienia do przeszukania wszystkich pomieszczeń w celu stwierdzenia obecności odbiorników i regularności opłat. Kontroler może również poprosić o przedstawienie dowodu tożsamości. Jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek nieścisłości, grozi nam surowa kara. Kary mogą osiągnąć wartość 30-krotności miesięcznego abonamentu, co w przypadku radia to 261 zł, a w przypadku odbiornika TV to 819 zł.

Kontrolerzy mogą skierować swoją uwagę do każdego, ale firmy są bardziej podatne na ich inspekcje, ze względu na specjalne opłaty za odbiorniki w miejscach biznesu. Niemniej jednak, kara pozostaje taka sama niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą.

Czy kontroler może bez twojego pozwolenia przystąpić do kontroli?

Nie, kontroler nie ma prawa wstępu do twojego domu bez twojego zezwolenia. Może przystąpić do kontroli jedynie wtedy, gdy jest na to zgoda właściciela lub upoważnionej osoby. Jeżeli jednak odmówisz wstępu, kontroler nie może działać na własną rękę.

Mimo to, warto pamiętać, że jeśli kontroler ma podejrzenia dotyczące posiadania odbiorników, może zgłosić to sądowi. Sąd w odpowiedzi może wydać nakaz kontroli. Wtedy odmowa nie będzie możliwa.

Kontroler, podczas każdej wizyty, ma obowiązek się przedstawić, okazać legitymację i jasno określić cel kontroli. Jest również zobowiązany do poinformowania cię o twoich prawach, w tym o prawie do odmowy.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]