Zagrożenie ze strony oszustów – ostrzeżenie ZUS dla ubezpieczonych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) kieruje pilne przypomnienie do wszystkich ubezpieczonych i ich pełnomocników o konieczności podawania aktualnych danych adresowych. Prosta nieuwaga w tej kwestii może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym do naruszenia prywatności i strat finansowych.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Dlaczego aktualny adres jest tak ważny?

Korespondencja od ZUS dotyczy spraw o kluczowym znaczeniu dla ubezpieczonych. Może zawierać wrażliwe informacje, które w rękach niepowołanych osób stają się narzędziem nadużyć, takich jak kradzież tożsamości czy inne przestępstwa. Jeśli list trafia pod nieaktualny adres, ryzyko dostania się tych informacji do nieodpowiednich rąk rośnie wielokrotnie.

Zgodność z prawem

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, jest obowiązek informowania organu administracji publicznej, w tym ZUS, o każdej zmianie adresu. Jeżeli tego nie zrobimy, wszelka korespondencja wysłana na stary adres ma pełną moc prawną, a jej ewentualne konsekwencje spadają na adresata.

Co robić, jeśli zmieniliśmy adres?

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, adresu e-mail lub innych danych kontaktowych, należy niezwłocznie poinformować ZUS o tej zmianie. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni, to zmianę adresową zgłaszamy najpierw swojemu pracodawcy czy innemu płatnikowi składek, który następnie przekazuje te informacje do ZUS.

Pełnomocnictwo

Jeżeli upoważniliśmy kogoś do załatwiania naszych spraw w ZUS, ta osoba również ma obowiązek informowania ZUS o zmianie swojego adresu do korespondencji.

Konsekwencje braku aktualizacji

Naruszenie prywatności to nie tylko kwestia utraty danych, ale również potencjalna kradzież tożsamości, straty finansowe czy naruszenie naszego dobrego imienia. Każdy z nas powinien być świadomy ryzyka, jakie niesie za sobą brak aktualizacji danych kontaktowych.

Podsumowując, ZUS przypomina o kluczowym znaczeniu dokładności i aktualności danych, które są podawane w trakcie różnych procedur administracyjnych. Prosta czynność, jaką jest aktualizacja adresu, może uchronić nas przed poważnymi konsekwencjami. W trosce o nasze bezpieczeństwo warto poświęcić chwilę, by upewnić się, że wszystkie nasze dane są aktualne.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]