Do czego posunęli się oszuści? Związek Banków Polskich ujawnia szczegóły

Związek Banków Polskich (ZBP) w partnerstwie z Komendą Główną Policji alarmuje przed nową falą oszustw, polegających na fałszowaniu decyzji Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Oszuści, korzystając z technik manipulacji, podszywają się pod oficjalne instytucje, wysyłając do odbiorców fałszywe decyzje z wezwaniem do zapłaty.

Fot. Kraków w Pigułce

Główne punkty ostrzeżenia:

  • Kontynuacja oszustw z października 2020 r., gdy fałszywe pisma były szeroko rozpowszechniane.
  • Oszuści nadal podają prawdziwe dane dotyczące zgłaszanych przedmiotów własności przemysłowej, ale kwoty do zapłaty są w EURO, a rachunki bankowe prowadzone są poza Polską, m.in. w Niemczech.
  • Oszustwa są skutkiem współpracy Prezesa Urzędu Patentowego, organów ścigania i banków, które wdrażają środki przeciwdziałania.

Jak rozpoznać fałszywą decyzję:

  • Kwoty są w walucie EURO.
  • Numer rachunku wskazuje, że jest prowadzony poza Polską.

Ważne zasady postępowania:

  1. Dokładnie analizuj wszelką korespondencję.
  2. Sprawdź numer rachunku w treści – jedynym prawidłowym numerem rachunku Urzędu Patentowego jest 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000 w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawie.
  3. Od 1 grudnia 2021 r. decyzje są opatrzone kodem QR i instrukcją weryfikacji autentyczności na pue.uprp.gov.pl.
  4. W przypadku podejrzenia oszustwa niezwłocznie skontaktuj się ze swoim bankiem oraz zgłoś to Policji lub Prokuraturze.

W obliczu tych oszustw kluczowa jest ostrożność i dokładna weryfikacja wszelkich informacji. Jeśli masz wątpliwości co do autentyczności jakiegokolwiek dokumentu, nie wahaj się skontaktować z odpowiednimi służbami w celu weryfikacji. Oszustwo może dotknąć każdego, ale świadomość i właściwa reakcja mogą zminimalizować ryzyko straty finansowej.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]