Kontrole w Polsce nabierają tempa: czy Twój dom jest w porządku? [26.08.2023]

Kontrole dotyczące uprawnień do otrzymania dodatku węglowego są w toku, a istnieje możliwość ich wydłużenia ze względu na rozmowy o odnowieniu programu.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Minister Anna Moskwa w odpowiedzi na zapytania poselskie wskazała, że rząd ciągle rozpatruje możliwość kontynuacji wsparcia w formie dodatku węglowego na sezon grzewczy 2023/2024. Zaznaczyła jednocześnie, że nie ma braków węgla w bieżącym roku.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, niektórzy próbowali oszukiwać, twierdząc, że posiadają piece węglowe, kiedy w rzeczywistości ich nie mieli. Osoby wprowadzające system w błąd mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej z możliwością kary od pół roku do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Według „Rzeczpospolitej”, inspektorzy upoważnieni przez samorządy rozpoczęli kontrolę domów ubiegających się o dodatek. Celem jest weryfikacja prawdziwości informacji podanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zwłaszcza w zakresie używanych systemów ogrzewania i paliw. Kontrole te spoczywają na barkach samorządów.

Wsparcie przewidziane jest dla gospodarstw korzystających z węglowych źródeł ogrzewania, takich jak piece, kominki czy kuchnie. Nie uwzględnia się kryteriów dochodowych, więc dodatek może być przyznawany również tym, którzy już zakupili węgiel, o ile zgłosili swój system ogrzewania do odpowiedniej ewidencji.

Wnioski dotyczące dodatku można było składać w odpowiednich jednostkach samorządowych, podobnie jak w przypadku innych dodatków. Termin zgłoszeń upłynął 30 listopada 2022 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]