GIS przypomina. W szkołach działania podejmą kontrolerzy

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, Główny Inspektorat Sanitarny przypomniał, że kontrolerzy podejmą działania w placówkach edukacyjnych. Będą oni sprawdzać m.in. stan sanitarno-higienicznego i techniczny szkół

Fot. Pixabay

Główny Inspektorat Sanitarny wyjaśnia, jakie działania podejmują kontrolerzy sanepidu w szkołach. Pierwszymi z nich będą działania kontrolno-monitorujące, których celem jest sprawdzenie czy warunki sanitarne są odpowiednie dla potrzeb uczniów. Sprawdzone zostaną wentylacja oraz oświetlenie w salach lekcyjnych.

Ponadto sprawdzone będą powierzchnia w sali przypadającą na jednego ucznia, dostępność urządzeń sanitarnych, odpowiednia infrastrukturę sportową z zapleczem sanitarnym, dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunki dożywiania uczniów i dostępność wody pitnej, a także stan sanitarno-higieniczny i techniczny szkół zarówno w pomieszczeniach, jak i na placach zabaw i terenach sportowo-rekreacyjnych. Prześwietlona też będzie dostępność gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Sanepid prowadzi również działania prewencyjne, które mają na celu ochronę dzieci i młodzieży przed niekorzystnymi warunkami pobytu w szkole., między innymi profilaktyka wad postawy. Sprawdzane jest czy  krzesła i stoliki są dostosowane do wzrostu i potrzeb dzieci i czy tornistry szkolne są odpowiednio lekkie.

Oprócz tego prowadzone są działania dotyczące profilaktyki wad wzroku, przeciwdziałaniu wszawicy, a także właściwej organizacji nauczania, czyli rozkładu zajęć lekcyjnych i odpoczynku w czasie przerw. W swoim komunikacie GIS informuje, że jednym z zadań są także działania edukacyjne dotyczące zapobiegania zakażeniom oraz prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk, profilaktyki wszawicy i szczepień ochronnych.

Źródło: dlahandlu.pl

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]