Papierosy już nie od 18 lat. Jest nowy pomysł rządzących [10.09.2023]

Polska planuje wprowadzić znaczące restrykcje wobec konsumpcji papierosów. Rozważane są środki takie jak zwiększenie minimalnego wieku zakupu wyrobów tytoniowych, wprowadzenie standaryzowanych opakowań oraz potencjalne limity w dostępności sprzedaży.

Fot. Pixabay/Kraków w Pigułce

Parlamentarzysta Wojciech Król zainicjował interpelację, pytając o obecną skalę konsumpcji papierosów oraz o alternatywne zamienniki, które są używane głównie przez młodych ludzi.

Odpowiedź przysłał Maciej Miłkowski, wiceminister w Ministerstwie Zdrowia. Zdaniem instytucji, istnieje pilna potrzeba działań interwencyjnych. Niemniej jednak, jak zauważa urzędnik, pojawiają się nowe przeszkody, które komplikują tę walkę, w tym popularność e-papierosów.

Z perspektywy Ministerstwa Zdrowia, właściwą strategią byłoby rozważenie otwarcia debaty na temat zakazu stosowania charakterystycznych aromatów we wszystkich formach produktów nikotynowych, w tym w substancjach do e-papierosów, oraz potencjalnego wprowadzenia innych norm międzynarodowych o wyraźnie potwierdzonej skuteczności, takich jak: unifikacja opakowań, dokładniejsze określenie zasad zakazu reklamowania i promowania produktów tytoniowych, tzw. „displacement” produktów nikotynowych, lub koncepcja podniesienia minimalnego wieku do zakupu produktów tytoniowych – skomentował Maciej Miłkowski. Pojawił się pomysł, by papierosy były dostępne od 21 roku życia.

Nie tylko w Polsce obserwuje się tendencję do wprowadzania ostrzejszych restrykcji

Od lipca 2024 roku, w Holandii zacznie obowiązywać znaczne ograniczenie dostępności papierosów w sprzedaży detalicznej. Tytoń będzie do nabycia tylko w wyznaczonych punktach, a nawet może być konieczność uzyskania specjalnej zgody na jego zakup. Co interesujące, wiele sklepów entuzjastycznie przyjmuje tę zmianę, a część z nich już wycofuje papierosy ze swojej oferty. Holandia będzie prekursorem w Europie w zakresie kompletnego zakazu sprzedaży tytoniu, chociaż podobne zasady funkcjonują od 2004 roku w Bhutanie, gdzie handel i produkcja tytoniu są prawie całkowicie zabronione, z niewielkimi wyjątkami.

W Australii także obowiązują surowe regulacje dotyczące tytoniu, włączając unifikowane opakowania od 2012 roku oraz wysokie podatki, co sprawia, że jest to jedno z miejsc z najwyższymi cenami za papierosy, przekraczającymi 70 zł za paczkę.

Kilka innych państw, takich jak Islandia, analizuje możliwość wprowadzenia limitu wieku dla osób palących. Osoby, które już są nałogowymi palaczami, będą mogły kontynuować, ale młodsze pokolenia, wchodzące w dorosłość, nie będą miały możliwości zakupu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]