Pożyczasz pieniądze? Uważaj! Zobacz, ilu Polaków uważa, że nie musi ich oddać!

Około 40% obywateli Polski uznaje, że istnieją sytuacje, które mogą usprawiedliwiać zatrzymanie pożyczonych pieniędzy bez zamiaru ich zwrócenia innemu indywiduom, podczas gdy 35% postrzega to jako akceptowalne w kontekście zaległości wobec firm czy instytucji.

Fot. Kraków w Pigułce

Jako główne powody dla takiego działania, większość wskazuje na kryzysy osobiste takie jak ciężka choroba czy strata kogoś bliskiego, które są przyczyną aż 75% takich decyzji. Innym częstym argumentem jest utrata miejsca pracy. Mimo to, aż 83% Polaków jest przekonanych, że po przekroczeniu umówionego terminu zwrotu, należy żądać spłaty długu, zgodnie z najnowszymi wynikami badania „Etyka płatnicza w ocenie konsumentów” przeprowadzonego przez Kaczmarski Inkasso.

W dzisiejszych zawiłych czasach gospodarczych, Polacy zmaga się z niestabilnością finansową. Obawy o potencjalne zwolnienia, niepewność co do przyszłych dochodów oraz wzrost inflacji prowadzący do zwiększenia cen, wpływają na decyzje zakupowe obywateli. W badaniu przeprowadzonym w grudniu 2022 roku przez Krajowy Rejestr Długów, okazało się, że prawie 70% respondentów ma trudności z oszczędzaniem. Co więcej, znacząca część z nich jest zmuszona do ograniczenia swoich wydatków w celu zwiększenia oszczędności. Niemal dwie trzecie konsumentów przyznaje, że ma mniej oszczędności niż w przeszłości.

Według najnowszych danych KRD, w tym roku finansowe perspektywy Polaków mogą się pogorszyć. Ich całkowite zadłużenie przekroczyło 45 miliardów złotych, a ponad 2,3 miliona osób ma zaległości w płatnościach na różnych płaszczyznach, włączając w to raty kredytowe, opłaty mieszkaniowe, czy abonamenty. W ciągu ostatniego roku obserwowano wzrost zarówno liczby długów, jak i dłużników, mimo że w 2021 roku trend był spadkowy.

Jakub Kostecki, prezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, zwraca uwagę na znaczenie odpowiedzialnego podejścia do spłaty zobowiązań finansowych, zważywszy na fakt, że każda złotówka ma teraz wielkie znaczenie w budżetach domowych Polaków. Jak zauważa, niezwrócenie pożyczonych funduszy może wpływać na sytuację finansową innych.

Badanie „Etyka płatnicza w ocenie konsumentów” z lipca 2023 roku, wykonane na zlecenie Kaczmarski Inkasso, ujawnia, że mimo iż większość respondentów (75%) nie widzi żadnej minimalnej kwoty, która nie wymagałaby zwrotu, prawie 7% ma inne zdanie. W tej mniejszej grupie, co czwarta osoba uważa, że nie trzeba zwracać pożyczki do 50 zł, a 18% jest gotowych zaakceptować brak zwrotu pożyczki w przedziale 51-100 zł.

Kostecki wskazuje, że chociaż wielu konsumentów deklaruje, iż powinni zwracać pożyczone pieniądze, rzeczywistość jest często inna. Doświadczenie jego firmy pokazuje, że ludzie nadal zaciągają nowe zobowiązania finansowe, mimo świadomości, że nie będą w stanie ich spłacić, szczególnie w przypadku kredytów ratalnych. Podkreśla jednak, że istnieją narzędzia, takie jak aplikacje do monitorowania wydatków i przypomnienia o terminach płatności, które mogą pomóc w zarządzaniu osobistymi finansami i ułatwić życie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]