Żandarmeria Wojskowa może działać wobec pasażerów: Grożą wysokie kary

Podczas korzystania z różnych rodzajów transportu kolejowego, można napotkać na osoby, które przeszkadzają innym podróżnym i pracownikom. W związku z tym rząd zdecydował się wprowadzić środki, które pomogą ograniczyć takie sytuacje.

Fot. Kraków w Pigułce

Mimo istniejących regulacji, takich jak Artykuł 15 Prawa Przewozowego, który jasno określa obowiązki podróżnych, w praktyce trudno jest je skutecznie egzekwować.

Z informacji na portalu Prawo.pl wynika, że wkrótce pojawią się nowe rozwiązania, które mają zwiększyć skuteczność karania tych, którzy zakłócają spokój. Nowością będzie lepsza współpraca między różnymi jednostkami, takimi jak policja, Straż Ochrony Kolei, Straże Miejskie i Gminne, a także Żandarmeria Wojskowa. Osoba nie przestrzegająca porządku i odmawiająca opuszczenia pociągu, może zostać obłożona grzywną od 500 zł. W skrajnych przypadkach kara może sięgnąć nawet 2 tys. zł.

Obecnie

Kodeks Karny zawiera artykuły dotyczące zakłócania porządku. Artykuł 115 § 20 definiuje czyn „chuligański”, natomiast Artykuł 142 przewiduje karę za przemoc i zakłócanie porządku publicznego. Kodeks Wykroczeń, z kolei, dotyczy mniej poważnych czynów, które są traktowane jako wykroczenia. Niemniej jednak, w praktyce trudno jest egzekwować te przepisy, co motywuje rząd do ich aktualizacji.

Porównanie z innymi krajami

W Polsce kary są stosunkowo łagodne w porównaniu z innymi krajami:

Stany Zjednoczone: W USA zakłócanie porządku w transporcie jest karane zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym. W skrajnych przypadkach osoby te mogą nawet trafić do więzienia.

Wielka Brytania: W UK, osoby zakłócające spokój w środkach komunikacji publicznej mogą zostać ukarane grzywną, zakazem korzystania z usług lub nawet aresztem.

Francja: We Francji surowo karane jest zakłócanie porządku w transporcie publicznym, z możliwością pozbawienia wolności w poważniejszych przypadkach.

Japonia: W Japonii nie toleruje się zakłóceń w transporcie publicznym, a kary za takie działania są surowe.

Australia: Kary za chuligaństwo w transporcie publicznym w Australii są zróżnicowane w zależności od regionu, ale mogą obejmować zarówno grzywny, jak i pozbawienie wolności.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]