Policja apeluje do Polaków. Zachęca do korzystania z tej mapy

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest bardzo przydatną aplikacją, zwłaszcza w okresie rozpoczynającej się zimy oraz związanych z nią trudnych warunków atmosferycznych. Policja zachęca do zapoznania się z nią

Fot. Shutterstock

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest aplikacją internetową, umożliwiającą zgłaszanie wszelakich nie niepokojących zjawisk. Policja apeluje do Polaków o zapoznanie się z nią oraz wyjaśnia, że pomogła ona rozwiązać już wiele problemów na terenie całego kraju. Warto zaznaczyć też, że mapę należy traktować jako narzędzie do sygnalizowania regularnie występujących problemów na danym obszarze, by zwrócić uwagę na konieczność podjęcia długoterminowych działań.

Z aplikacji korzysta regularnie około 3,3 mln osób. Można zgłaszać poprzez nią liczne problemy, takie jak akty wandalizmu, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, zła organizacja ruchu drogowego, miejsca niebezpieczne na wodach, miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory lub przejazd kolejowy, niewłaściwą infrastrukturę drogową, przekraczanie prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, używanie środków odurzających.

Można również poprzez mapę pomóc osobom w potrzebie, na przykład zaalarmować o osobie bezdomnej lub zagubionej wymagającej potrzeby, co jest szczególnie ważne podczas zimy lub żebractwie. Ponadto można zgłaszać niszczenie zieleni, nielegalną wycinkę drzew, dzikie wysypiska śmieci, wypalanie traw czy poruszanie się po terenach leśnych quadami.

Aplikacja umożliwia także informowanie o znęcaniu się nad zwierzętami, kłusownictwie, zdarzeniach drogowych z udziałem dzikich zwierząt lub o wałęsających się bezpańskich psach. Policja przypomina także, że poza wyżej wspomnianą aplikacją można zgłaszać podobne problemy dzięki aplikacji Moja Komenda lub poprzez bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami.

Źródło: dobreprogramy.pl

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]