Nawet trzy dni urlopu, o którym niewielu wie. Są jednak warunki

Przepisy w Polsce gwarantują pracownikom nie tylko urlop wypoczynkowy czy urlop spowodowany siłą wyższą. Istnieje również kilkudniowy urlop, który umożliwi pracownikom poszukiwania nowej pracy

Fot. Pixabay

Urlop na poszukiwanie pracy wprowadzono w celu niwelowania negatywnych skutków utraty zatrudnienia. Uregulowany jest on w art. 37 Kodeksu pracy i zgodnie z nim, pracownikowi będącemu w trakcie okresu wypowiedzenia, przysługuje kilka dni wolnego na poszukiwanie nowego zatrudnienia.

Również w wypadku tego urlopu pracownik otrzymuje wynagrodzenie w swojej standardowej wysokości. Jednak o takie zwolnienie może ubiegać się wyłącznie osoba, której pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Także długość urlopu zależy od długości okresu wypowiedzenia.

Jeżeli wynosi ono od dwóch tygodni do jednego miesiąca, pracownikowi przysługuje 2 dni wolnego, natomiast w przypadku trzymiesięcznego wypowiedzenia (również w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia z uwagi na ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy) pracownik może liczyć na 3 dni urlopu. Należy zauważyć, że osoba, która nie wykorzysta urlopu na poszukiwanie pracy, nie ma zapewnionego ekwiwalentu za niewykorzystane dni wolne.

Przedsiębiorca może jednak odmówić udzielenia wyżej wymienionego urlopu w przypadku, w którym pracownik znalazł nową pracę bez informowania o tym przełożonego lub gdy pracownik, który otrzymał wypowiedzenie, dostał też propozycję nowych warunków zatrudnienia, ale ich nie przyjął lub nie odrzucił do czasu upłynięcia połowy okresu wypowiedzenia.

Źródło: Interia

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]