Przemycili 1430 cudzoziemców do Polski. Fałszowali dokumenty i pomagali w „przekraczaniu granic wbrew przepisom”

Funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach w ramach prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kielce – Wschód śledztwa, zatrzymali w jednej z miejscowości powiatu kieleckiego mężczyznę podejrzanego o kierowanie oraz udział w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej.

Fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa przestępcza działająca na terenie całego województwa świętokrzyskiego, zajmowała się sprowadzaniem i legalizacją pobytu w Polsce głównie obywateli Ukrainy i Białorusi. Według śledczych, 1430 cudzoziemców mogło przebywać na terenie naszego kraju wbrew przepisom.

Zatrzymanie organizatora grupy to wynik śledztwa prowadzonego od maja 2018 roku przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Kielcach.

Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na uzyskiwanie w polskich placówkach konsularnych na Ukrainie i Białorusi wiz pobytowych, uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium państw strefy Schengen oraz uzyskiwanie od Wojewody Świętokrzyskiego zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

W wyniku przeszukań w miejscach zamieszkania i przebywania osób podejrzanych, funkcjonariusze zabezpieczyli liczną dokumentację, komputery, elektroniczne nośniki pamięci oraz walutę polską. Według wstępnych ustaleń śledczych, realizując przestępczy proceder, grupa mogła osiągnąć zyski sięgające co najmniej 286 tysięcy złotych.

Organizator przestępczego procederu usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się organizowaniem wbrew przepisom przekraczania granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz ułatwianiem pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Kielcach zastosował wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zarzucane podejrzanemu przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE