Strajk nauczycieli trwa, ale ostatni gimnazjaliści zdają egzamin

W środę, 10 kwietnia, rozpoczął się trzydniowy egzamin gimnazjalny – zdają go uczniowie klas trzecich gimnazjum, kończący naukę w starym systemie edukacji. Pierwszego dnia rozwiązywali zadania z części humanistycznej. – Gimnazjaliści pisali egzamin w 64 szkołach. Nie mamy informacji o tym, aby gdzieś wystąpiły problemy organizacyjne – mówiła podczas briefingu prasowego dyrektor Wydziału Edukacji UMK Ewa Całus. W Krakowie uprawnionych do zdawania egzaminu gimnazjalnego jest ponad 4 tys. uczniów.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Egzamin gimnazjalny sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów po trzeciej klasie gimnazjum. W tym roku odbywa się po raz ostatni (zastąpi go egzamin ósmoklasisty), ponieważ kończy się proces wydłużania czasu nauki w szkołach podstawowych do ośmiu lat oraz proces wygaszania gimnazjów. W Krakowie funkcjonują obecnie 173 oddziały gimnazjalne (tylko klasy trzecie), w których uczy się łącznie 4086 uczniów. Są one zorganizowane w 44 samorządowych szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących oraz w 10 samorządowych gimnazjach, które znajdują się w zespołach szkół.

Ostatni absolwenci gimnazjum rozpoczęli zdawanie egzaminu 10 kwietnia od części humanistycznej – od zadań z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Drugiego dnia (11 kwietnia) zmierzą się z częścią matematyczno-przyrodniczą, a trzeciego (12 kwietnia) – z językiem obcym nowożytnym. Egzamin ma formę pisemną, a przystąpienie do niego (a nie określony wynik) jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

Mimo trwającego od poniedziałku, 8 kwietnia, strajku nauczycieli w Krakowie egzamin gimnazjalny rozpoczął się zgodnie z planem. Uczniowie pisali go w 64 szkołach (52 ogólnodostępnych i 12 specjalnych; w oddziałach specjalnych uczy się 171 uczniów). Nie odnotowano problemów organizacyjnych związanych z niedoborem nauczycieli w zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących. Dyrektorzy szkół stosowali różne rozwiązania, by zapewnić sprawny przebieg egzaminu (m.in. przenosili zdających na salę gimnastyczną, co pozwalało zmniejszyć liczbę osób pilnujących). Miasto zabezpieczyło środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla dodatkowych osób zatrudnionych do pracy w komisjach.

Trzeciego dnia strajku zajęcia zawiesiły 142 szkoły, przedszkola i placówki. Blisko 3 tys. uczniów korzystało z opieki zorganizowanej w szkołach. W godzinach porannych okolice szkół, przedszkoli i placówek sprawdza kilkadziesiąt dodatkowych patroli straży miejskiej. Strażnicy będą prowadzić takie kontrole do odwołania. Do tej pory funkcjonariusze nie odnotowali sytuacji, w których najmłodsi byliby pozostawieni bez opieki.

Dyrektorzy 133 szkół, przedszkoli i placówek złożyli wnioski o zawieszenie zajęć w czwartek, 11 kwietnia (stan na 11.04.2019, godz. 8.50).

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE