Nauczyciele krakowskich liceów piszą list otwarty. „Żądamy okazania należnego nam szacunku i natychmiastowego spełnienia postulatów płacowych”

Nauczyciele trzech krakowskich liceów piszą list otwarty. Piszą w nim, by nie upolityczniać protestu, a także kładą nacisk na spełnienie ich postulatów. List publikujemy w całości, w niezmienionej formie.

Fot. Kraków w Pigułce

My – nauczyciele trzech liceów krakowskich z długimi tradycjami: I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego i V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego – rozczarowani i porażeni dotychczasowymi fasadowymi działaniami Minister Edukacji Narodowej, pozorowanym dialogiem i lekceważeniem naszego środowiska wzywamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia n a t y c h m i a s t o w y c h i realnych negocjacji  z protestującymi, które doprowadzą do zakończenia ogólnopolskiego strajku nauczycieli i innych pracowników oświaty.

  1. Jako ludzie o różnych przekonaniach politycznych, społecznych i religijnych, pochodzący zarówno z dużych miast, jak i z małych miejscowości, nie zgadzamy się na upolitycznianie naszego strajku. Protestujemy, by walczyć o godne życie nasze i naszych rodzin. Protestujemy, ponieważ obrażanie polskich nauczycieli zatacza coraz szersze kręgi. Protestujemy, bo jesteśmy przerażeni sposobem przeprowadzenia bardzo niedobrej reformy i domagamy się wyraźnych zmian w polityce edukacyjnej państwa i całym systemie edukacji.
  2. Podkreślamy, że zbliża się termin klasyfikacji klas trzecich oraz egzaminu maturalnego. W obecnej chwili w naszych szkołach strajkuje tak duża liczba nauczycieli, że niemożliwe jest podjęcie jakiejkolwiek uchwały przez Radę Pedagogiczną a w konsekwencji rozdanie świadectw oraz przeprowadzenie zgodnie z harmonogramem zbliżających się egzaminów maturalnych.
  3. Żądamy podjęcia konkretnych działań mających na celu powstrzymanie degradacji polskiej edukacji i osłabiania prestiżu zawodu nauczyciela oraz  – przede wszystkim – okazania należnego nam szacunku i natychmiastowego spełnienia postulatów płacowych środowiska nauczycielskiego i pracowników administracji i obsługi.

Jesteśmy zdeterminowani, nie zamierzamy się poddać i wzywamy całe środowisko oświatowe do jedności! Zależy nam bardzo, by środowiska opiniotwórcze, którym leży na sercu sprawa edukacji, podjęły zdecydowane działania, tym bardziej, że doświadczamy ogromnego wsparcia uczniów i ich rodziców.  Wszyscy, bez wyjątku, zasługujemy na lepszą polską szkołę.

Strajkujący nauczyciele

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE