Jakie „Mistrzejowice – południe”?

Władze Krakowa zapraszają do udziału w dyskusji jak w przyszłości może wyglądać i jakie funkcje będzie pełnić prawie 120 ha terenu, który obejmie przygotowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mistrzejowice – południe”.

Fot. pixabay.com

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno–przestrzenną, uwzględniając relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Magistrat zaprasza też na spotkanie w tej sprawie, które odbędzie się w czwartek, 18 kwietnia w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek dyskusji w sali Dietla o godz. 16.00.

Wyłożenie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko trwa do 10 maja. Można go oglądać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto jest on także dostępny na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.

Każdy, kto będzie chciał złożyć uwagę do przygotowanego projektu może to zrobić do 24 maja 2019 r. Pismo musi być własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]