Alarmy bombowe na krakowskim lotnisku nawet kilka razy w miesiącu

Miesiąc maj wpływa na roztargnienie podróżnych, którzy coraz częściej pozostawiają swój bagaż bez opieki w terminalu krakowskiego lotniska. Lotnisko ma nadzieję, iż zbliżające się miesiące wakacyjne oraz stale rosnący ruch pasażerski na krakowskim lotnisku, nie przyniosą ze sobą wzrostu liczby „samotnych bagaży”.

Fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

Jednak na roztargnienie nie mogą sobie pozwolić funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie-Balicach, którzy nawet kilka razy w ciągu jednego dnia podejmują działania minersko – pirotechniczne, w celu wyeliminowania ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie-Balicach. Tylko w minionym tygodniu miały miejsce 4 interwencje pirotechników z Balic – 3 w środę i  1 w czwartek.

Każdy pozostawiony bez opieki bagaż, traktowany jest jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i musi zostać sprawdzony – zostają wszczęte odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Ponadto pozostawienie bagaży w mało widocznym i trudno dostępnym miejscu uniemożliwi pirotechnikom sprawne przeprowadzenie interwencji i może spowodować ewakuację całego lotniska.

Przypominamy! Podróżni powinni pilnować swoich bagaży i nie pozostawiać ich bez opieki, nawet na chwilę. Pozwoli to uniknąć opóźnień, utrudnień i niepotrzebnych problemów na lotnisku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]