2,5 tysiąca osób do wysiedlenia w Kotlinie Kłodzkiej?

Blisko 2500 mieszkańców może zostać wysiedlonych w Kotlinie Kłodzkiej, aby zbudować tam poldery przeciwpowodziowe.

Fot. pixabay.com

Państwowe Wody Polskie rozważają utworzenie w okolicach Kłodzka kilkunastu suchych zbiorników retencyjnych. Mają one chronić region przed powodzią.

Zadaniem suchych polderów jest przyjmowanie nadmiaru wody, jednak powstałyby one na miejscu kilku obecnych wsi.

Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestują mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej.

„Analiza zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej” Państwowych Wód Polskich opisuje kilka możliwych rozwiązań, z których jedno zakłada powstanie 16 zbiorników (z koniecznością wysiedlenia około 2500 osób), a inna 9 zbiorników (wysiedlono by ok. 1200 mieszkańców).

Teraz budowane są 4 zbiorniki (w Szalejowie, Roztokach, Krosnowicach i Boboszowie). Budowa kolejnych zakłada likwidację m. in. wsi Stary Gierałtów, Radochów, Wilkanów, Gorzanów, Stary Waliszów, Pławnica, Nagodzice, Nowa Bystrzyca, Długopole Górne, Sarny, Goszów.

Planowana zapora miałaby mieć 21 metrów wyskości i 400 metrów szerokości. Budowa tam takich obiektów spowodowała by też nieodwracalne zmiany w przyrodzie, w tym cennych obszarów ekologicznych.

Równocześnie mieszkańcy zgadzają się, że ochrona przeciwpowodziowa jest potrzebna, ale proponują rozważenie innych rozwiązań.

Wody Polskie tłumaczą, że jest to na razie tylko wstępna koncepcja, lecz mieszkańcy w to nie wierzą, dlatego urzędnicy organizują spotkania z z mieszkańcami i odpowiadają na ich pytania.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]