Kuria nie pomoże szkołom

Krakowska kuria odpowiedziała Prezydentowi Majchrowskiemu na jego prośbę w sprawie lekcji religii.

Fot. pixabay.com

Władze kościelne nie zgodziły się na zmniejszenie liczby lekcji religii w pierwszych klasach szkół średnich.

Prośba Prezydenta Krakowa miała związek z problemami spowodowanymi podwójnym rocznikiem w szkołach ponadpodstawowych. Reforma edukacji spowodowała, że od września placówki będę przepełnione gdyż pójdą do nich dwa roczniki (absolwenci ósmych klas oraz gimnazjów to w Krakowie łącznie 13.350 uczniów).

Zwrócenie się do kurii było podyktowane możliwością ułatwienia organizacji lekcji w salach szkolnych. Niestety kuria nie zgodziła się na to, zaproponowała jedynie przeniesienie części zajęć do sal katechetycznych.

Chodziło z zmniejszenie liczby lekcji religii z dwóch do jednej w pierwszych klasach. Prezydent Jacek Majchrowski wysłał w tej sprawie list do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W odpowiedzi otrzymał jednak informację, że kuria się na to nie zgadza, gdyż według niej „Nie było do tej pory żadnych sygnałów dotyczących ograniczenia ilości godzin religii. Władze miasta zgodnie zapewniały od początku bieżącego roku, że nie będą występować do Kurii w tej sprawie”.

Władze kościoła stwierdziły też, że również propozycja krakowskich radnych, aby lekcje religii w szkołach odbywały się na pierwszych, lub ostatnich lekcjach „przeczy zasadom wolności i szacunku”.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE