Dentyści wracają do szkół

Ustawa o opiece zdrowotnej dla uczniów została uchwalona przez Sejm.

Fot. pixabay.com

Dzięki temu, w szkołach znów będą pielęgniarki albo higienistki szkolne oraz stomatolodzy. Powstaną też gabinety profilaktyki zdrowotnej, a dentyści będą mogli przyjmować dzieci poza szkołą na podstawie podpisanej umowy, ale będą musieli zagwarantować, że dzieci będą miały wyleczone uzębienie.

Opieka będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów. Będą też mogły powstać „dentobusy”, które będą odwiedzały placówkę, a rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę.

Taką opieką nie będą jednak objęci słuchacze szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE