Przyjęto 388 zgłoszeń Centrum Zarządzania Kryzysowego. [AKTUALNA SYTUACJA]

Centrum Zarządzania Kryzysowego na czas alarmu ma dużo pracy. Do chwili obecnej wpłnęło 388 zgłoszeń.

Aktualna sytuacja:
– ul. Półłanki, skrzyżowanie z ul. Sucharskiego, Bieżanowska – utrudniony przejazd, nadal pracują zastępy PSP
– ul. Czeczów 30 – zakończona akcja umacniania nasypu i zabezpieczania os. Złocień
– rejon ul. Ludwisarzy/Zbrojarzy – zakończone umacnianie wału rz. Wilga
– ul. Powstańców – zabezpieczono nasyp kolejowy w rejonie Kraków-Batowice
– obecnie trwa akcja holowania 20-metrowej kłody drzewa w rejonie Salwatora,
– w dalszym ciągu trwa rozwożenie worków z piaskiem do zagrożonych posesji

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]