Małopolski Prezydent nie otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Prezydenta miasta Ludomir Handzel sam wnioskował o nieudzielenie mu wotum zaufania oraz absolutorium.

Fot. pixabay.com

Prezydent Nowego Sącza sam zawnioskował do radnych by nie udzielali mu wotum zaufania. Tłumaczył, że wotum dotyczy działalności organu prezydenta za konkretny rok, a on sprawował swoją funkcję tylko kilka tygodni.

Rada miasta nie udzieliła mu także absolutorium za rok 2018.

Ludomir Handzel uzasadniał, że wotum zaufania w tym przypadku, dotyczyłoby raczej jego poprzednika Ryszarda Nowaka oraz, że brak absolutorium i wotum zaufania nie będzie mu przeszkadzał w rządzeniu miastem.

Dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania może rozpocząć procedurę odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta w referendum. Brak absolutorium skutkuje rozpoczęciem inicjatywy referendalnej. Wyjątkiem są sytuacje, gdy nieudzielenie absolutorium nastąpiło do 9 miesięcy po wyborach lub do 9 miesięcy przed kolejnymi wyborami.

Brak absolutorium nie oznacza jednak, że prezydent Handzel straci stanowisko. Na przykład Jacek Majchrowski – Prezydent Krakowa już dwa razy nie otrzymał absolutorium.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE