Można być ekologicznym i oszczędnym, a jeszcze dostać za to pieniądze

W czasie suszy wiele osób stara się ratować swoje ogródki i trawniki wodą z miejskiej sieci. Tymczasem to nie tylko nieekonomiczne, ale także nieekologiczne – wodę powinniśmy przecież oszczędzać.

Fot. pixabay.com

W Krakowie, dzięki funkcjonującemu od lat programowi małej retencji wód opadowych, mieszkańcy mogą zdobyć dotacje na instalacje do gromadzenia i wykorzystania deszczówki, która idealnie nadaje się do podlewania kwiatów czy sprzątania.

W obliczu zmniejszania się zasobów wód niezwykle istotne jest gospodarowanie wodami, w tym korzystanie z wód deszczowych. Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania umożliwia zasilanie warstwy wodonośnej, a tym samym ogranicza odpływ wody ze zlewni do odbiorników (zarówno do cieków, rowów jak i do kanalizacji).

Jest to niezwykle istotne w przypadku wystąpienia ulewnych deszczy i przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Gromadzenie wody deszczowej z jednej strony pomaga rozwiązać problem z jej odprowadzeniem, z drugiej pozwala na oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym, a to z kolei przekłada się na realne oszczędności w każdym budżecie. Deszczówkę można wykorzystać nie tylko do podlewania trawnika, ale także do celów gospodarczo-bytowych np. do prania czy sprzątania.

W latach 2014-2018 na dotacje w ramach programu przeznaczono kwotę w wysokości 2.390.000 zł, a pula udzielonego wsparcia wyniosła ponad 1,8 mln zł. Pozwoliło to na wykonanie 384 instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. W 2019 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 500 000 zł. Do końca lipca wpłynęło 97 wniosków o udzielenie dotacji. Nabór ciągle trwa.

O dotację mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Wysokość dotacji to 50 proc. poniesionych kosztów na realizację inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000 zł. Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa zadanie jest przewidziane do realizacji do roku 2022r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie powinny się kontaktować z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE