Miłość była silniejsza od przestrzegania prawa

W minionym tygodniu w Placówce SG w Krakowie-Balicach, podczas kontroli granicznej po przylocie z Kijowa, zatrzymany został obywatel Ukrainy. W jego paszporcie ujawnionych zostało 6 podrobionych stempli polskiej kontroli granicznej. Dodatkowo, figurował on w bazach danych, celem odmowy wjazdu na terytorium Schengen.

Fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

W wyniku przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności okazało się, że podrobione stemple zostały zamieszczone w dokumencie obywatela Ukrainy podczas jego pobytu w Hiszpanii. Miały one poświadczać czas legalnego pobytu na terytorium Schengen.

Za każdy sfałszowany stempel cudzoziemiec płacił 10 euro. Potwierdzono ponadto, że podróżny nie przekraczał granicy w dniach, które widniały na odciskach stempli kontrolerskich.Młody mężczyzna, mimo obowiązywania go 3-letniego zakazu wjazdu na terytorium Schengen i świadomości posiadania fałszywych stempli w paszporcie, zdecydował się na podróż drogą lotniczą przez Polskę do Niemiec, by odwiedzić mieszkającą tam ukochaną dziewczynę.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego (przedstawieniu zarzutów, złożeniu wyjaśnień i ustaleniu kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym jej zawieszeniem przez okres 1 roku) oraz przeprowadzeniu czynności administracyjnych, obywatel Ukrainy został przewieziony w konwoju do granicy i opuścił Polskę.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE