Metra w Krakowie nie będzie? Wiemy kto jest PRZECIW

Od ponad roku trwają prace nad opracowaniem studium wykonalności szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie zaopiniował negatywnie lokalizacje stacji i przystanków podziemnych, zaproponowane przez wykonawcę dokumentu, pod kątem uwarunkowań konserwatorskich dla możliwości ich budowy w rejonie Starego Miasta.

Fot: pixabay.com

Wojewódzki konserwator zabytków negatywnie opiniuje zaproponowane przez wykonawcę studium lokalizacje przystanku podziemnego, „zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Dunajewskiego i Karmelickiej, w tym lokalizacje wyjść z przystanków na Plantach przy ul. Szewskiej (…), lokalizacje wyjścia ewakuacyjnego przy klasztorze kapucynów (…), lokalizację stacji Stare Miasto – z wyjściem w ulicy Szczepańskiej (…), jak również lokalizację wentylatorni szlakowej na Plantach Krakowskich”.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ma również zastrzeżenia do przebiegu trasy. „Budzi dużą wątpliwość (…) również przebieg trasy podziemnej pod zabytkowymi Plantami oraz w okolicach Barbakanu z uwagi na fakt zbliżenia do dawnych murów miejskich, fosy oraz ochrony dziedzictwa archeologicznego w tym miejscu” – czytamy w piśmie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, skierowanym do ILF Consulting Engineers Polska, będącego wykonawcą opracowania.

Wojewódzki Konserwator Zabytków zwraca również uwagę, że planowana lokalizacja przystanku na rondzie Mogilskim, w rejonie artefaktów bastionu V Lubicz i jego realizacja metodą odkrywkową, „będzie wiązała się ze zniszczeniem bastionu, będącego częścią Twierdzy Kraków”.

Konserwator zabytków „wyklucza” również proponowaną przez wykonawcę studium „lokalizację stacji metra przy ul. Rajskiej wraz z przebiegiem trasy podziemnej pod klasztorem karmelitów trzewiczkowych i dalej pod Plantami Krakowskimi” ze względu na obowiązujący na tym terenie plan miejscowy „Rejon ulicy Rajskiej”.

Co ważne, pismo, które otrzymał wykonawca studium od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ma formę opinii. Wykonawca odwoła się od niej i wyjaśni wątpliwości poruszone przez konserwatora. W kolejnym etapie będą prowadzone szczegółowe uzgodnienia z tą instytucją.

Opracowywane studium jest współfinansowane przez instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF).

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE