Tego nie można wnieść na salę maturalną! Grożą poważne konsekwencje

Już za tydzień, 7 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się pierwszy egzamin maturalny z języka polskiego. W kolejnych dniach natomiast odbywać się będą egzaminy z innych przedmiotów. Tegoroczni maturzyści powinni pamiętać o kilku ważnych zasadach, w tym o niedozwolonych na sali egzaminacyjnej przedmiotach

Fot. Pixabay

W informatorze opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną podano, że maturzysta na salę egzaminacyjną „nie może wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3/mp4, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali”. Należy zaznaczyć, że zabronione jest zarówno korzystanie z wyżej wspomnianych urządzeń jak i posiadanie ich na sali.

Natomiast konsekwencją wniesienia na salę urządzeń podanych urządzeń jest unieważnienie egzaminu danej osoby, niezależnie od tego czy korzystała z urządzenia, czy też nie. To z kolei oznacza, że egzamin będzie rozpatrzony jako niezdany, a ponadto maturzysta nie ma możliwości podejścia do matury w terminie poprawkowym. Musi zatem zaczekać do kolejnego roku, aby do niej przystąpić.

W wielu przypadkach istnieje możliwość odwołania się od podjętej przez komisję egzaminacyjną decyzji, jednak w przypadku urządzeń telekomunikacyjnych zwykle ponowne rozpatrzenie sprawy nie jest skuteczne. Maturzyści zatem powinni upewnić się, że telefon lub inne urządzenia pozostawili przykładowo w szkolnych szafkach.

Należy również pamiętać, że zasady opublikowane przez CKE dotyczą nie tylko urządzeń telekomunikacyjnych, a podczas trwania egzaminu maturalnego zabronione jest kontaktowanie się z innymi zdającymi, przeszkadzanie oraz zakłócanie przebiegu egzaminu, a także korzystać z wcześniej przygotowanych lub innych ściągawek lub pomocy naukowych.

Maturzyści na egzaminach mogą posiadać jedynie dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, butelkę wody oraz chusteczki higieniczne bez opakowania. Na egzaminie maturalnym z matematyki można mieć ze sobą prosty kalkulator, cyrkiel oraz linijkę. Również na maturze z fizyki, geografii oraz biologii uczniowie mogą mieć ze sobą kalkulator prosty. W przypadku geografii, historii sztuki i historii muzyki dozwolone jest również posiadanie lupy.

Źródło: Interia

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]