Ta opłata dotyczy wielu osób. Jak nie stracić prawa do dużej zniżki?

Osoby, które otrzymały zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aby móc skorzystać z 60% bonifikaty, powinny uiścić opłatę przekształceniową do wtorku, 31 grudnia.

Fot. pixabay.com

Z kolei osoby, które nie otrzymały dotychczas takiego zaświadczenia nadal zachowują prawo do 60% bonifikaty.

Wpłaty, która odpowiada wysokości ośmiu opłat rocznych, należy dokonać na numer konta wskazany w zaświadczeniu, a w tytule przelewu należy wpisać: „jednorazowa opłata przekształceniowa” i podać numer karty kontowej (podany również na zaświadczeniu).

Osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych (nie dotyczy garaży i miejsc postojowych), a także spółdzielnie mieszkaniowe, które do 30 listopada nie otrzymały zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, zachowują nadal prawo do 60% bonifikaty od opłaty jednorazowej. W takim przypadku należy oczekiwać na zaświadczenia, które Wydział Skarbu Miasta będzie sukcesywnie wysyłał. Nie ma konieczności składania wniosków.

Aby skorzystać z bonifikaty po otrzymaniu zaświadczenia należy w terminie dwóch miesięcy poinformować na piśmie o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej. Po otrzymaniu takiej informacji Wydział Skarbu Miasta prześle informację o wysokości opłaty jednorazowej, którą należy uiścić w terminie do dwóch miesięcy.

Druki dotyczące zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej dostępne są we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Krakowa lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa w zakładce „Przekształcenie Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności”.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE