Zmienił nawet nazwisko. Wrócił z Balic do Lwowa

We wtorek rano na podkrakowskim lotnisku do odprawy paszportowej na kierunku wjazdowym do Polski (lot z Lwowa) zgłosił się obywatel Ukrainy. Doskonale posługiwał się językiem polskim, ale próbował przekroczyć granicę podstępem.

Fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

W trakcie szczegółowej weryfikacji funkcjonariusze Placówki SG z Krakowa –Balic ustalili, że cudzoziemiec zmienił swoje nazwisko podczas wymiany dokumentu paszportowego. Obywatel Ukrainy był świadomy, że jego poprzednie dane personalne od kilku lat figurowały w dostępnych bazach Straży Granicznej,  jako osoby objętej zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen – obowiązującym do lipca 2021 r.

Po zakończeniu sprawdzeń,  Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wydał 27 – letniemu mężczyźnie decyzję o odmowie wjazdu. Jednocześnie obywatelowi Ukrainy unieważniono posiadaną wizę krajową z prawem do pracy.

Z uwagi na fakt, iż natychmiastowy powrót mężczyzny do kraju pochodzenia nie był możliwy, cudzoziemcowi wydano decyzję nakazującą przebywanie w pomieszczeniach służbowych Placówki SG w Krakowie Balicach.

Cudzoziemiec odleciał samolotem rejsowym do Kijowa następnego dnia tj. 5 lutego br. wieczorem.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]