Uwaga! Kończy Ci się prawo jazdy? Ministerstwo infrastruktury informuje!

18 kwietnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zostały w niej przyjęte opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania, polegające na przedłużeniu ważności:

Fot. Kraków w Pigułce

🔸prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
🔸pozwolenia na kierowanie tramwajem;
🔸zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem
🔸przewożącym wartości pieniężne;
🔸świadectwa kierowcy;
🔸legitymacji instruktora nauki jazdy;
🔸legitymacji egzaminatora;
🔸zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
🔸uprawnień do kierowania pojazdami,
🔸wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia, których termin upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 6️⃣0️⃣ dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE