Cmentarze otwarte, ale w reżimie sanitarnym

Cmentarze komunalne w Krakowie są już dostępne dla mieszkańców, ale wciąż funkcjonują w reżimie sanitarnym. To oznacza, że na ich terenie obowiązują takie same obostrzenia jak w innych miejscach publicznych. Większe rygory dotyczą tylko udziału w pochówku. Zarząd Cmentarzy Komunalnych apeluje do krakowian: korzystajmy z tych przestrzeni rozważnie.

Fot. Pixabay

Od poniedziałku, 27 kwietnia wydłużone zostaną godziny otwarcia cmentarzy komunalnych – nekropolie zamykane będą o 18.00. Obecnie dostępne są w godzinach: 7.00–16.00.

Wszystkie osoby odwiedzające cmentarz muszą pamiętać o stosowaniu się do rygorów wprowadzonych w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów przemieszczanie się po terenie cmentarza obwarowane jest ogólnymi zasadami dotyczącymi miejsc publicznych, a szczególne obostrzenia dotyczą liczby uczestników pogrzebu oraz uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego w budynkach użyteczności publicznej do tego przeznaczonych.

Odwiedziny grobu

W tym przypadku zastosowanie mają ogólne zasady sanitarne, a zatem ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące do odwołania:

  • obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in. na terenie cmentarzy (obowiązek ten nie dotyczy m.in. dzieci do lat czterech, duchownego sprawującego kult religijny, a w przypadku braku duchownego – innej osoby sprawującej kult religijny podczas jego sprawowania, jak również osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia)
  • nakaz zachowania odległości minimum 2 m pomiędzy osobami
  • przy poruszaniu się pieszo – nakaz zachowania odległości nie mniejszej niż 2 m od innych osób (chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o  stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie)
  • zakaz organizowania nieformalnych zgromadzeń, spotkań i skupisk ludności – zakazane jest organizowanie zgromadzeń ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju (z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu).

Uczestnictwo w pogrzebie

Szczególne rygory obowiązują natomiast uczestników pogrzebu i osób biorących udział w sprawowaniu kultu religijnego w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego.

W pogrzebie może brać udział nie więcej niż 50 uczestników – oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób  dokonujących pochówku, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

W czasie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego, może znajdować się jeden uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku – oprócz osób sprawujących kult religijny.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie apeluje: wobec trwającego stanu epidemii stosujmy się do zaleceń służb sanitarnych i porządkowych oraz rozważnie korzystajmy z ogłoszonego przez Radę Ministrów pierwszego etapu łagodzenia ograniczeń, nakazów i zakazów.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE