Wiemy kiedy otwarte będą żłobki i przedszkola w Krakowie

Miasto planuje otworzyć żłobki samorządowe w nadchodzącym tygodniu. Przygotowanie przedszkoli do ponownego przyjęcia dzieci potrwa dłużej – w przyszłym tygodniu placówki te pozostaną jeszcze zamknięte.

Fot. Shutterstock

Według wcześniejszych wytycznych, placówki oświatowe miały być zamknięte do 24 maja, ale w związku z decyzją rządu, przewidującą możliwość otwarcia instytucji opieki nad dziećmi już od 6 maja, Kraków podjął przygotowania do możliwie jak najszybszego otwarcia miejskich żłobków i przedszkoli.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i personelu, ponieważ na terenie kraju i miasta wciąż mamy do czynienia z sytuacją epidemiczną. Dlatego Kraków poprosił sanepid o szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji opieki nad dziećmi. W tym czasie przedstawiciele żłobków samorządowych oraz przedszkoli kontaktują się telefonicznie i mailowo z rodzicami dzieci w celu ustalenia informacji dotyczącej liczby maluchów, które potrzebują objęcia opieką w pierwszej kolejności. Na dzień 30 kwietnia 40 procent rodziców korzystających z samorządowych żłobków zadeklarowało, że jak tylko placówki się otworzą, powierzą im z powrotem swoje pociechy.

Kiedy miasto będzie mieć pewność, że placówki są gotowe i wszystkie kwestie dotyczące zasad bezpieczeństwa mogą być zachowane, podany zostanie termin przyjęcia dzieci. W przypadku żłobków, w dużej mierze wyposażonych w środki ochrony osobistej, powrót dzieci będzie możliwy prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu.

Dłużej potrwa uruchomienie przedszkoli. – Przedszkola będą mogły zostać otwarte wówczas, gdy będziemy mogli zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, a pracownikom odzież ochronną i środki ochrony osobistej. Zwróciliśmy się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z prośbą o przesłanie wytycznych i standardów, które powinny zostać spełnione przez przedszkola, w tym przedszkola, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poprosiliśmy też m.in. o informacje dotyczące kwestii zapewnienia środków ochrony osobistej pracownikom przedszkoli – mówi zastępca prezydenta Krakowa Anna Korfel-Jasińska.

Podmiotom niepublicznym, które planują otwieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, miasto zaleca podjęcie pilnych działań mających na celu wdrożenie zaleceń i wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz służb sanitarnych.

Szczegółowe informacje będą publikowane na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa oraz na krakow.pl. Dodatkowe informacje, dotyczące żłobków, można uzyskać pod numerami telefonu: 12 616 92 84 oraz 12 616 94 87.

Źródło: Krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE