Są wytyczne bezpieczeństwa podczas matur! Tak zadbają, by nikt się nie zaraził

Politycy Koalicji Obywatelskiej wysłali poselską interpelację dotyczącą organizacji bezpieczeństwa podczas matur. W odpowiedzi ujawniono, jak będą one przebiegać.

Fot. Shutterstock

Według informacji rządu, matury rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 29 czerwca.

O przebieg i bezpieczeństwo podczas egzaminów zapytali posłowie Koalicji Obywatelskiej: Konrad Frysztak, Aleksander Miszalski, Marek Sowa, Krzysztof Truskolaski i Witold Zembaczyński. Na interpelację odpowiedział wiceminister Maciej Kopeć.

Wymienił szereg zabezpieczeń. Materiały są już przygotowane i przechowywane w paczkach. Dwumiesięczny okres pomiędzy spakowaniem materiałów, a ich wysyłką ma dać gwarancję, że będą one wolne od koronawirusa.

„Przygotowywane są również inne rozwiązania, które umożliwią przeprowadzenie egzaminów w sposób maksymalnie bezpieczny” – zapewnia wiceminister – „Oprócz stosowanych już w ubiegłych latach zasad dotyczących m.in. dni wolnych dla uczniów nieprzystępujących do egzaminów (…) albo zachowania odpowiednich odległości pomiędzy uczniami rozwiązującymi zadania w arkuszach egzaminacyjnych, w tym roku planowane jest m.in. wprowadzenie możliwości rozpoczynania egzaminu dla kolejnych grup zdających z przesunięciem czasowym, np. o 9:00, 9:30, 10:00, tak aby zdający nie spotykali się w dużych grupach przed wejściem do sali egzaminacyjnej, zmniejszenie liczby osób w zespołach nadzorujących egzamin maturalny do 2 osób, tak aby dyrektorzy szkół nie mieli problemów z zapewnieniem odpowiedniego nadzoru przy potencjalnej konieczności zwiększenia liczby sal, w których jest przeprowadzany egzamin” – ujawnia wiceminister Maciej Kopeć.

Szczegółowa informacja na temat sposobu organizacji egzaminów zostanie przedstawiona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do 15 maja.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE