Nowy rok szkolny w Krakowie w warunkach epidemii

1 września w Krakowie naukę rozpoczęło około 100 tys. uczniów i uczennic. Zajęcia będą się odbywać co do zasady stacjonarnie – szkoły już od lipca opracowywały szczegółowe procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały na ich terenie. Krakowscy dyrektorzy i nauczyciele są też gotowi, aby poprowadzić nauczanie w trybie hybrydowym lub zdalnym. Miasto zorganizowało dla nich dwa cykle szkoleń: w zakresie zapobiegania transmisji COVID-19 oraz metod zdalnego nauczania.

Janko Ferlic / pexels

W krakowskich samorządowych przedszkolach naukę rozpoczęło prawie 17,5 tys. dzieci, w szkołach podstawowych – ponad 47 tys. uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych – ponad 31 tys. młodych ludzi. Organizacja nauki i pracy w sposób bezpieczny, a zarazem efektywny – to dla szkół i placówek największe wyzwanie w nadchodzącym roku szkolnym. W Krakowie przygotowania do niego rozpoczęły się więc wyjątkowo wcześnie – już w lipcu, zaraz po tym jak resort edukacji zapowiedział powrót do nauczania stacjonarnego.

W lipcu i sierpniu, równolegle z ogłaszaniem kolejnych wytycznych przez MEN i GIS, miasto Kraków wystąpiło do dyrektorów samorządowych szkół i placówek z prośbą, aby rekomendowane rozwiązania włączyli do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, które od 1 września obowiązują w każdej szkole. Procedury te roztrzygają m.in. o takich kwestiach, jak: profilaktyczny pomiar temperatury ciała uczniów i pracowników, przebywanie osób trzecich na terenie szkoły czy konieczność odizolowania pracownika lub ucznia w razie zauważenia objawów chorobowych. To dlatego każda szkoła powinna dysponować pomieszczeniem – tzw. izolatorium – w którym osoba z podejrzeniem zakażenia będzie mogła przebywać do czasu opuszczenia budynku.

– Jako miasto, wspólnie z dyrektorami, robimy wszystko, aby dobrze przygotować szkoły, przedszkola i placówki do funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego. Szkoły były i są wyposażane we wszystko, co wynika z zaleceń sanitarnych. Przypomnę, że plany finansowe szkół nie były zmniejszane mimo ograniczenia funkcjonowania oświaty przez kilka miesięcy, a zaoszczędzone w ten sposób środki mogą być przeznaczane na potrzeby szkół związane z reżimem sanitarnym – mówi Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki.

Przez wakacje dyrektorzy szkół i placówek dokonywali zakupów środków do dezynfekcji (rąk oraz pomieszczeń), a także środków ochrony osobistej dla pracowników. Tylko do tej pory wydatkowano na ten cel łącznie 1,7 mln zł. Ta kwota będzie rosła – dyrektorzy wciąż, w ramach planów finansowych jednostek, zaopatrują się w niezbędne środki. Od niedawna mogą też składać zamówienia za pośrednictwem portalu Ministerstwa Zdrowia.

Według wytycznych MEN w tym roku szkolnym nauka, co do zasady, powinna odbywać się w trybie stacjonarnym. Co prawda za zgodą organu prowadzącego (gminy) szkoła może wprowadzić tzw. wariant hybrydowy, czyli nauczanie częściowo zdalne – ale niezbędne jest do tego uzyskanie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W ramach wariantu hybrydowego możliwe są różne rozwiązania organizacyjne – poszczególne klasy mogą uczyć się rotacyjnie w szkole i z domu (np. miesiąc stacjonarnie, miesiąc na odległość), można też daną klasę podzielić (część uczniów przychodzi do szkoły, część uczestniczy w lekcji online, w tym samym czasie rzeczywistym).

Model hybrydowy może okazać się pomocny tam, gdzie realizacja wytycznych sanitarnych jest utrudniona ze względu na dużą liczbę uczniów czy szczupłe zasoby lokalowe. Miasto Kraków rekomenduje, aby ten wariant kształcenia stosować jedynie w przypadku niektórych roczników – z wyłączeniem najmłodszych klas (I–IV szkoły podstawowej) oraz tych klas, które przygotowują się do egzaminów. Tym grupom uczniów szkoły powinny zapewnić możliwość bezpiecznej nauki w warunkach stacjonarnych, tak by dzieci i młodzież mogły nawiązać bezpośredni kontakt z nauczycielami i grupą rówieśniczą. Stacjonarny tryb pracy i nauki miasto rekomenduje także w przypadku szkół specjalnych.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE