Koronawirus a kredyty. Mikroprzedsiębiorcy mogą mieć problem z pożyczkami

Jak zauważył dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej, banki mogą mniej przychylnie patrzeć na najmniejsze firmy jeśli takie chciałyby zaciągnąć kredyt. Może to wpłynąć nawet na dalszą dzialalność przedsiębiorstwa.

fot. Pixabay

Tylko w lipcu banki udzieliły o 37% mniej kredytów w ujęciu liczbowym i o 28% mniej w ujęciu wartościowym w porównaniu do lipca roku 2019. Mikroprzedsiębiorcy mają duże problemy ze spłatą kredytów, szczególnie w czasie pandemii. Jak uważa analityk BIK w rozmowie z agencją Newseria Biznes, może to mocno wpłynąć na politykę banków wobec najmniejszych firm.

Spadki dotyczą większości produktów. W segmencie kredytów inwestycyjnych przez pierwsze półrocze 2020 banki udzieliły 5 tysięcy kredytów. Jest to mniej aż o 30%. Jeśli chodzi o kredyty obrotowe spadek wyniósł prawie 32%, a ilość kredytów w rachunku bieżącym obniżyła się o 27%.

Każdego roku jest coraz gorzej, zdaniem ekonomisty może to doprowadzić do ograniczenia finansowania małych przedsiębiorstw, które są szczególnie ważne w gospodarce Polski.

„Niepokojącym zjawiskiem jest stałe pogarszanie się odczytu Indeksu Jakości Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców. Obserwujemy to zjawisko już od pięciu lat. W 2016 roku średnia wartość indeksu dla wszystkich kredytów udzielanych małym firmom wynosiła 4,84 proc. Lipcowy odczyt wyniósł 6,8 proc. Wzrost szkodowości, który nastąpił w ciągu tych pięciu lat i dalej jest widoczny, może powodować dużą ostrożność banków w zakresie udzielania kredytów małym firmom. Mam na myśli wzrost ceny, czyli marży za ryzyko kredytowe, a ponadto większe mogą być również oczekiwania co do jakości przedstawianych zabezpieczeń.”

-podkreśla Waldemar Rogowski.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE