Jest zgoda Sanepidu na zdalne nauczanie dla szkoły w Zakopanem

Sanepid wydał zgodę na tymczasowe zamknięcie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Jak się okazuje wniosek złożony przez dyrekcję szkoły został pozytywnie zaopiniowany już wczoraj, jednak najwięcej czasu zajęło zebranie danych oraz procedury. Szkoła w oczekiwaniu na zaopiniowanie wniosku postanowiła wykorzystać tzw. dni dyrektorskie i zamknęła szkołę na dwa dni.

Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem opinia została ona przekazana w dniu 14 września 2020 r. pocztą elektroniczną o godz.19.26 do Szkoły nr 2 oraz organu prowadzącego. W tym samym dniu Dyrekcja Szkoły została poinformowana telefonicznie o wydaniu pozytywnej opinii dotyczącej nauczania hybrydowego. 

Klasy, które miały kontakt z zakażoną nauczycielką przechodzą na nauczanie zdalne do dnia 21 września. 10 nauczycieli zostało skierowanych na kwarantannę.

Poniżej zamieszczamy decyzję Sanepidu.

W dniu 14 września 2020 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem działając na podstawie art.1 pkt 4 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), § 18 ust.2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1166 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 września 2020 r.,Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem, ul. Skibówki 2d zaopiniował pozytywnie w zakresie zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny, na czas od dnia 15 września 2020 r. do dnia 21 września 2020 r., dla uczniów z 6 oddziałów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem, ul. Skibówki 2d. (Pismo z dnia 14.09.2020 nr HD.470.46.2020). Po przeprowadzonych wywiadach epidemiologicznych z nauczycielami szkoły 10 z nich zostaje objętych kwarantanną. 

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE