Rząd ustąpi tak, jak żądają protestujący? Premier odpowiada

Na konferencji padło pytanie o postulaty protestujących. Chodzi głównie o to czy rząd poda się do dymisji.

Fot. Kraków w Pigułce

Zdaniem szefa rządu część protestów wynikała z nieporozumienia. Premier dodał, że propozycja prezydenta, a więc nowa ustawa aborcyjna, jest propozycją bardzo dobrą.

Premier dodał, że protesty są obecnie zagrożeniem, głównie z kontekście epidemicznym.

Prezydent Andrzej Duda złożył projekt w sprawie warunków dopuszczalności przerywania ciąży. Głowa państwa chce pogodzić zarówno przeciwników, jak i zwolenników wyroku trybunału.

„Uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne” – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE