Nakaz pracy w szpitalach covidowych może już dostać każdy

Nie tylko personel medyczny i osoby po przeszkoleniu medycznym mogą dostać skierowanie do pracy w szpitalach tymczasowych. Teraz skierowanie może dostać każdy w zależności od zapotrzebowania. 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Nie jest tajemnicą, że od dłuższego czasu szpitale zmagają się z brakami personalnymi. W samej Małopolsce na zwolnieniach lekarskich przebywa ponad 400 pielęgniarek i lekarzy. Szpitali jednak będzie przybywać, jak również miejsc pracy.

Zapotrzebowanie na personel medyczny jest ogromne. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita od kilku dni apeluje o zgłaszanie się do pracy wszystkie osoby po jakimkolwiek przeszkoleniu medycznym. Okazuje się, że na prośbach się jednak nie skończy a skierowanie do pracy w tymczasowych szpitalach covidowych lub innych jednostkach organizacyjnych może otrzymać niemal każdy, nawet bez przeszkolenia medycznego. Jest jednak kilka wyjątków.

Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:
• osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
• kobiety w ciąży;
• osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
• osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
• osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
• osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
• inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
• osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto w przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Osobie skierowanej do placówki medycznej przysługuje 200% zasadniczego wynagrodzenia przewidzianego na danym stanowisku w placówce, bezpłatny urlop w obecnym miejscu pracy oraz zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Obowiązek pracy ma nie przekraczać 3 miesięcy we wskazanej placówce medycznej lub innej jednostce organizacyjnej.

Więcej szczegółów na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE