Jutro darmowa komunikacja miejska! Wszystko przez fatalne powietrze

Jutro na przeważającej części miasta może wystąpić smog. Dlatego komunikacja miejska będzie darmowa.

Fot. Kraków w Pigułce

„Jutro darmowa komunikacja miejska ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10. Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona w środę, 16 grudnia od godz. 00.00 do godz. 24.00. Obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego” – podaje MPK w Krakowie

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w środę, 16 grudnia istnieje możliwość przekroczenia średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE