Zielona enklawa w centrum Krakowa! Park Jalu Kurka otworzy się na mieszkańców

Coraz bliżej do momentu zwrócenia terenu parku Jalu Kurka mieszkańcom Krakowa. Miasto od 2017 r. prowadzi rozmowy z księżmi salwatorianami w tej sprawie. Wszystko wskazuje na to, że niedługo mieszkańcy odzyskają dostęp do 2-hektarowej, zielonej enklawy w centrum Krakowa.

Fot. UM Kraków

– Doszliśmy do porozumienia, że wymienimy teren parku na inny, będący w zasobie Gminy Miejskiej Kraków. Problem polega na tym, że w stosunku do terenu, gdzie znajduje się park Jalu Kurka są pewne roszczenia. Ze względu na to, że taki proces może trwać, miasto zaoferowało i podtrzymuje propozycję dzierżawy parku od księży salwatorianów, a co za tym idzie udostępnienia go mieszkańcom Krakowa – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

„Na razie nie można określić dokładnego terminu rozpoczęcia dzierżawy terenu parku. Jest to zależne od podpisania umowy z księżmi salwatorianami. – Żeby podpisać umowę, potrzebna jest zgoda dwóch stron. Rozmawialiśmy na ten temat w zeszłym tygodniu. Jest postanowienie. Postanowiliśmy, że taki proces się odbędzie, więc mam nadzieję, że stanie się to szybko – zapowiada prezydent Jacek Majchrowski.

Rozmowy z Towarzystwem Boskiego Zbawiciela – prowincją polską trwają od 2017 r. Kilkuletnie starania mają na celu uregulowanie stanu prawnego parku, stanowiącego własność zakonu. Początkowo właściciel wyrażał wolę wydzierżawienia miastu za „symboliczną złotówkę” tej działki. Ostatecznie jednak zaproponował zamianę parku na teren znajdujący się w zasobie gminnym.

W trakcie postępowania proponowano salwatorianom kilka kompleksów nieruchomości zamiennych będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, jednak każdorazowo nie wyrażali oni woli dokonania transakcji.

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się ze strony zakonu propozycje sprzedaży działek tworzących park (m.in. w maju i w grudniu 2017 r.). Za każdym razem jednak odbiegały one od wyceny gruntu, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W czerwcu 2018 r. – w oparciu o uzyskaną wycenę nieruchomości – miasto wystosowało do salwatorianów kolejną propozycję pozyskania na rzecz gminy terenu parku o łącznej powierzchni ponad 2,08 ha za kwotę ok. 10 mln złotych.

Przypomnijmy, że miasto sukcesywnie pozyskuje tereny z przeznaczeniem pod zieleń. Od 2015 r. udało się przejąć ponad 105 hektarów działek za kwotę przeszło 135 mln zł. Celem Krakowa na kolejne lata jest pozyskiwanie działek z przeznaczeniem pod zieleń tam, gdzie jest jej niewiele.

Wśród pozyskanych z rąk prywatnych terenów znalazły się m.in. las Borkowski, uroczysko Górka Pychowicka czy działka przy ul. Kurzei w Mistrzejowicach.” – czytamy w komunikacie ratusza.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE