IKEA ostrzega! Ostrzeżenie publiczne. Ryzyko pęknięcia i oparzenia!

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że firma IKEA wycofuje zgodnie z zasadą ostrożności wyroby do kontaktu z żywnością z serii HEROISK i TALRIKA: miski, talerze i kubki ze względu ryzyko pęknięcia i oparzenia w przypadku spożywania gorącej żywności.

Fot. Kraków w Pigułce

Szczegóły dotyczące produktów:

Szczegółowe informacje dotyczące wycofywanych produktów wraz ze zdjęciami dostępne są na stronie internetowej firmy

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma IKEA wycofuje dobrowolnie z obrotu produkty wskazane w komunikacie. Odpowiednie informacje w tej sprawie umieściła na stronie internetowej:

Firma IKEA poinformowała klientów o możliwości zwrotu zakupionych produktów z serii HEROISK i TALRIKA do najbliższego sklepu IKEA w celu zwrotu poniesionych kosztów.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktów z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać produktów wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością, szczególnie gorącą.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE