Sanepid ostrzega: Nie jedz tych serów! Mogą mieć groźną bakterię!

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Cahills Farm Cheeses wycofaniu kilku partii serów ze względu na możliwą obecność Listeria monocytogenes.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Szczegóły dotyczące produktów:

  • Producent: Cahills Farm Cheeses, Cork Road, Newcastle West, County Limerick, Ireland, IE1811EC
  • Numery partii: od 21109 do 21141 włącznie
  • Terminy przydatności do spożycia: od 24.08.2021 do 12.11.2021
  • Nazwy produktów: Irish cheddar with Irish Porter, Original Irish Whiskey, Red Wine, Original Irish Cream Liqueur, Wild Blueberries & Vodka

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności Listeria monocytogenes
w jednej partii sera postanowił o wycofaniu również innych, powiązanych partii. Wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności wycofania przedmiotowych partii ww. produktów.

Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE