Nie tylko uczniowie! Kraków zaszczepi także osoby bezdomne!

Miasto Kraków organizuje także szczepienia dla osób w kryzysie bezdomności. Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych we współpracy z miastem i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej utworzyło specjalny Mobilny Zespół Szczepień do realizacji szczepień osób bezdomnych.

Fot. Pixabay

Akcja szczepień rozpocznie się 3 września w Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie. Równocześnie w celu umożliwienia szczepień jak największej liczbie osób bezdomnych Mobilny Zespół Szczepień będzie szczepił w noclegowaniach i innych placówkach dla osób bezdomnych.

Do tej pory jednostki udzielające pomocy osobom bezdomnym w formie schronienia, czyli noclegownie i schroniska, na bieżąco organizowały szczepienia na swoim terenie dla osób zainteresowanych.

Według danych z połowy lipca w noclegowniach i schroniskach miejskich przynajmniej jedną dawką zostały zaszczepione 134 osoby bezdomne na 194 osoby, które przebywały w wymienionych miejscach:

  • w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn: na 79 osób – 39 zostało zaszczepionych, w tym 20 osoby w pełni zaszczepione
  • w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn: na 89 osób – 81 było zaszczepionych, w tym 62 osoby w pełni zaszczepione.
  •  w Schronisku z Usługami Opiekuńczymi dla Bezdomnych Kobiet: na 25 kobiet – 14 zostało zaszczepionych, w tym 13 w pełni zaszczepione.

Nowo przybywające osoby do placówek są także informowane o możliwości zorganizowania szczepienia na terenie placówki lub w punkcie szczepień.

Dodatkowo pracownicy socjalni udzielają informacji na temat możliwości skorzystania ze szczepienia i miejsc, w których są one realizowane na terenie Krakowa. Pomagają w umówieniu terminu szczepienia, oferują możliwość towarzyszenia klientom podczas przyjmowania szczepionki. Osobom, które tego wymagały towarzyszono podczas szczepień. Każda osoba bezdomna zainteresowana szczepieniem mogła także otrzymać wsparcie pracowników MOPS.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE