PILNE! Komisja Europejska zwraca się o nałożenie kar finansowych na Polskę!

KE zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o ukaranie Polski. KRozpoczęła wobec Polski procedurę naruszenia unijnego prawa. Chodzi o niewykonanie przez Polskę wyroku TSUE w sprawie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.


Dziś Komisja wróciła się do Trybunału UE. Wnosimy o kary pieniężne za nieprzestrzeganie środków tymczasowych i zwracamy się o pełne wykonanie wyroku z 15 lipca. Moim obowiązkiem jako komisarza ds. sprawiedliwości jest zapewnienie niezawisłości sędziów europejskich.” – Didier Reynders.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE