Poszukiwani nauczyciele języka polskiego! Zmieńcie przepisy!

Bank Ofert dla nauczycieli pęka w szwach od propozycji nauczania języka polskiego dla obcokrajowców. Tymczasem przepisy mówią, że potrzebne są studia kierunkowe – 

Według obowiązujących przepisów kandydat na stanowisko nauczyciela języka polskiego zobowiązany jest do spełnienia warunków wskazanych w Rozporządzeniu MNiSW. Nauczycielem języka polskiego może zostać absolwent studiów licencjackich lub magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne i ukończył studia związane z nauczanym przedmiotem zajęć – ukończone studia polonistyczne.

Tymczasem na rynku pracy jest wielu absolwentów rusycystyki i ukrainistyki. Znają świetnie język polski, bo jest to ich język ojczysty i po odpowiednim kursie metodycznym świetnie sprawdziliby się jako nauczyciele języka polskiego dla obcokrajowców.

Zaproponowane rozwiązanie z zatrunieniem nauczycieli z Ukrainy jest dobre jesli chodzi o przedmioty kierunkowe, ale jeśli chodzi o język polski moze okazać się, że młodzi ludzie szybciej nauczą się języka polskiego niż nauczyciele.
Potrzebne są zdecydowane działania, bo obecnie większość uczniów z Ukrainy siedzi na lekcjach i nie rozumie tematu zajęć, nie umie też porozumieć się z rówieśnikami, co dodatkowo będzie ujemnie wpływać na ich kondycję psychiczną.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]