Pilne! Mer Mikołajowa: „Wszyscy do schronów! Z Krymu lecą rosyjskie samoloty!”

Gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim ostrzegł, że ze strony Krymu nadlatują rosyjskie samoloty.

Fot. Kraków w Pigułce / Pixabay

Pociski spadły na gmach obwodowej administracji niszcząc go w połowie. Spod gruzów wyciągnięto 18 osób, jedna nie żyje.

Niedługo po tym ostrzale gubernator obwodu poinformował, by natychmiast udać się do schronów, ponieważ nadlatują rosyjskie samoloty.

W tym samym czasie w pałacu Dolmabahce w Stambule odbywają się negocjacje ukraińsko-rosyjskie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]