Zmiany w rozwodach. Dotkną rodziców dzieci

Rząd ma zająć się zmianami w Kodeksie Rodzinnym. „Fakt” informuje, że zmiany dotyczą głównie rodziców z dziećmi.

Pierwotnie zmiany miało być dużo dalej idące, ale zdecydowano się na razie na lżejszą wersję projektu.

„Z procedury mediacyjnej będzie można skorzystać po złożeniu pozwu o rozwód, a nie przed, jak wcześniej przewidywaliśmy. Mediacja będzie oczywiście bezpłatna” – zapewnił wiceminister Marcin Romanowski.

W nowym projekcie przewiduje się, że sądy będą miały obowiązek kierowania na spotkanie informacyjne tylko wówczas, gdy są wspólne małoletnie dzieci. Z tej sytuacji mają być wyłączone rodziny w których panuje przemoc , ale w praktyce może być to ciężkie do udowodnienia. Jak pisze infor, „Postępowanie takie nie będzie przeprowadzane, gdy jeden z małżonków został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka, lub przedstawiono mu zarzut popełnienia takiego czynu, chyba że z wnioskiem o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego wystąpi małżonek pokrzywdzony takim czynem”.

Celem postępowania będzie pojednanie małżonków, a jeżeli nie ma takiej możliwości, zawarcie polubownie ugody regulującej wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, utrzymywanie kontaktów oraz ustalenie alimentów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]