Policja będzie karać mandatami do nawet 2500 zł! Dzisiaj ogromna akcja w całej Polsce!

W piątek 12 sierpnia 2022 r. Policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „PRĘDKOŚĆ”. Policja w całej Polsce będzie tego dnia szczególnie zwracać uwagę na prędkość kierowców. W akcjach będzie uczestniczyć również grupa Speed.

Fot. Kraków w Pigułce

Kierujący powinni spodziewać się zarówno statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych.

W zaplanowane działania będzie zaangażowana między innymi policyjna Grupa „Speed”, której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym.

Jak tłumaczy policja, wypadki drogowe, których przyczyną jest nadmierna prędkość generują najwięcej ofiar śmiertelnych. Kierujący, którzy nie będą stosować się do obowiązujących przepisów, a zwłaszcza ci, którzy rażąco przekroczą dozwolone limity prędkości, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami – dodaje policja.

Poza tym, że za rażące przekroczenie prędkości możemy utracić prawo jazdy, grożą nam również dotkliwe kary finansowe. Po nowelizacji przepisów zapłacić można naprawdę dużo. Kierowca, który przekroczy limit o 31–40 km/h, zapłaci 800 zł, o 41–50 km/h: 1000 zł, o 51–60 km/h: 1500 zł, o 61–70 km/h: 2000 zł, a o 71 km/h i więcej nawet 2500 zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]