Wisła również może być zanieczyszczona solą. Kraków zagrożony?

„Analizy po obu stronach granicy wykazują wysokie zasolenie” – przyznała Minister Anna Moskwa. Nadmienić należy jednak, że na razie nie ustalony przyczyny śnięcia ryb i nie wiadomo czy przyczyniła się do tego sól. Wykluczono jednak obecność rtęci.

Fot. Shutterstock

Jak zauważył Salon24, główną przyczyną zasolenia polskich rzek jest górnictwo i przemysł. Wydobywanie węgla związane jest z wypływem wód do wyrobisk. Stamtąd muszą być wypompowywane i zrzucane do cieków. Kopalnie położone są na odcinkach Wisły i Odry, a to te rzeki w głównej mierze zaopatrują 70 proc. zapotrzebowania na wodę.

Zjawisko to nie jest niczym nowym i nie wiadomo czy to właśnie ono odpowiedzialne jest za śnięcie ryb. Już w 1965 roku w Kwartalniku Geologicznym ukazał się artykuł autorstwa Jana Pałysa pt. „Zasolenie cieków powierzchniowych wskutek odprowadzania wód odpływowych na Górnym Śląsku”. Na podstawie badań wody autor doszedł do wniosku, że przy niskich stanach wody zasolenie w zaokrągleniu przypominało zasolenie Bałtyku. Problem był większy właśnie w dorzeczu Odry.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]