Nawet 6240 złotych z ZUS. Jeszcze tylko dziś złożysz wniosek!

Dziś, 16 sierpnia mija termin na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Jeszcze dziś można złożyć wniosek.

„Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), obowiązującego w 2020 r. – 2080 zł. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł” – przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski

Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł, które ma ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe może być wypłacone ponownie – maksymalnie 3 razy.

 

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]