Niewybuch z czasów II wojny światowej odnaleziony w rzece Dunajec

20 sierpnia br. dyżurny Komisariatu Policji w Starym Sączu został powiadomiony o znalezieniu niewybuchu w korycie rzeki w miejscowości Gołkowice Dolne. Skorodowany pociski ujawnił mieszkaniec Sądecczyzny.

Fot. Małopolska policja

Skierowany na miejsce policjant zajmujący się rozpoznaniem minersko – pirotechnicznym potwierdził, że jest to pocisk artyleryjski o długości 40 cm. prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
Do czasu przybycia patrolu saperskiego z Krakowa znalezisko zabezpieczali policjanci ze Starego Sącza.
Dzisiaj tj. 22 sierpnia br. na miejsce przybyła załoga 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa. Niebezpieczna pozostałość po wojnie została zabezpieczona przez krakowskich saperów w specjalistycznym pojeździe pirotechnicznym i przetransportowana na poligon celem neutralizacji.
W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić Policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu!

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]