GUS podaje najnowsze dane! Inflacja nie wyhamowała!

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,1% (wskaźnik cen 116,1), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,8% (wskaźnik cen 100,8).

W sierpniu 2022 r. #ceny paliwa do prywatnych środków transportu wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do sierpnia 2021 r. o 23,3% (wskaźnik cen 123,3), a w stosunku do lipca 2022 r. obniżyły się o 8,3% (wskaźnik cen 91,7).

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2021 r. wyniosły ok. 12,4 mld zł, a nakłady na gospodarkę wodną ok. 3,3 mld zł.

W sierpniu 2022 r. #ceny nośników energii wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do sierpnia 2021 r. o 40,3% (wskaźnik cen 140,3), a w stosunku do lipca 2022 r. wzrosły o 3,7% (wskaźnik cen 103,7).

W sierpniu 2022 r. #ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do sierpnia 2021 r. o 17,4% (wskaźnik cen 117,4), a w stosunku do lipca 2022 r. wzrosły o 1,6% (wskaźnik cen 100,6).

Według wstępnego szacunku, produkt krajowy brutto (#PKB) niewyrównany sezonowo w II kw. 2022 r. zwiększył się realnie o 5,5% r/r.

W 2021 r. dostawy na rynek krajowy mięsa wyniosły 4348 tys. ton i były wyższe o 3,7% w porównaniu z 2020 r.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]