Nowe przepisy! Prawo jazdy stracisz nie wsiadając nawet do samochodu

Niektóre osoby będą miały problemy. Prawo jazdy będą zabierane za szczególny rodzaj przestępstwa, nie związanego nawet z prowadzeniem auta.

Fot. Kraków w Pigułce

Służby przypominają, że prawo jazdy można stracić nie tylko prowadząc samochód czy inny pojazd mechaniczny. Według przepisów uprawnienia stracić mogą osoby, które nie płacą alimentów.

„Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji” – głosi art. 5 ust. 3b ustawy z dn. 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Oczywiście brak wpłaty za jeden miesiąc nie uczyni z osoby płacącej alimenty dłużnika. Za uchylającego uznaje się osobę, która przez ostatnie sześć miesięcy co miesiąc wpłaciła mniej niż 50 proc. ustalonych alimentów.

Odebranie prawa jazdy w niektórych przypadkach może być kluczowe dla pracy, jeżeli dana osoba pracuje w spedycji czy transporcie.

Trzeba pamiętać, ze odebranie prawa jazdy to najmniejsza kara, jaka może spotkać uporczywego dłużnika. Możliwe są grzywny, a nawet więzienie. Sąd coraz częściej zasądza takie kary u dłużnicy trafiają do więzień.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]